เปิดแล้วกู้เงินออนไลน์ ได้จริง คนละ 20,000 บาท

ในสถานการณ์ เศรษฐกิจแบบนี้ การได้เงินกู้สักก้อน เพื่อเป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะค่าครองชีพที่สูงขึ้น การกู้เงินออนไลน์ ยืมเงินด่วนฉุกเฉิน เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในช่วงนี้ เพราะตั้งแต่มีสถานการณ์โ ค วิ ด-19 ยิ่งทำให้สภาพคล่องการใช้เงินหายไป

โดยปัจจุบันการกู้เงิน ถูกกฎหมาย ต้องตรวจสอบให้ชัดเจน เนื่องจากมีมิจฉาชีพแฝงตัวปล่อยเงินกู้ หลอกโอนเงินมากขึ้น ทางธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้ออกเกณฑ์การ กู้เงินออนไลน์ หรือ สินเชื่อดิจิทัล ให้ตอบโจทย์ความสะดวกสบาย ให้กู้ง่าย ได้เงินเร็ว อนุมัติไว มีเงินใช้ทัน

กู้เงินยุคใหม่ ไม่ต้องไปธนาคาร️ แล้วเราจะกู้อย่างไรให้ปลอดภัย? ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แบ่งสินเชื่อส่วนบุคคลยุคใหม่ ออกเป็น “สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Digital Personal Loan)” และ “สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer-to-Peer Lending)” รวมทั้งข้อแตกต่างของสินเชื่อทั้งสองรูปแบบที่อยู่ภายใต้การกำกับของแบงก์ชาติ จะมีรายละเอียดการกู้อย่างไร และปล่อยเงินกู้ที่ไหนบ้าง ไปดูกัน

​สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล คือ การปล่อยกู้วงเงินขนาดเล็กผ่านช่องทางออนไลน์ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลทางเลือก (alternative data) มาใช้ในการให้บริการสินเชื่อในขั้นตอนของการประเมินความสามารถหรือความเต็มใจในการชำระหนี้ การเบิกจ่ายและรับชำระคืนสินเชื่อ และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

ทั้งนี้ ให้หมายถึงเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

หลักเกณฑ์กู้สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์

 • ไม่เกิน 20,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25%
 • ชำระคืนภายใน 6 เดือน
 • ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม หากชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด
 • ปัจจุบันขยายวงเงิน รายละไม่เกิน 40,000 บาท ชำระคืนภายใน 12 เดือน จนถึง 31 ธ.ค. 65

ข้อดีของสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล

 • ผู้ที่มีรายได้ประจำหรือผู้ที่ไม่สามารถพิสูจน์รายได้ มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้น
 • อนุมัติสินเชื่อรวดเร็วได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทางออนไลน์
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับของแบงก์ชาติ https://bit.ly/3iFVtSC

​สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล ถูกกฎหมาย มีอะไรบ้าง

1.บริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) จำกัด

 • สินเชื่อ SEasyCash (เอสอีซี่แคช) จาก Shoppee
 • สินเชื่อ sPayLater ชอปตอนนี้ จ่ายทีหลัง จาก Shoppee

2.บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด

 • สินเชื่อ Micro credit true money (ไมโครเครดิต ทรูมันนี่) บริการยืมก่อนคืนทีหลัง

3.บริษัท จีฟิน เซอร์วิสเซส (ที) จำกัด (ยังไม่ได้เริ่มให้บริการ)

4.บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ยังไม่ได้เริ่มให้บริการ)

5.บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด

 • แอปพลิเคชัน เงินทันเด้อ

6.บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

7.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer-to-Peer Lending Platform) คือ การให้สินเชื่อระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ ผ่าน plaform ออนไลน์ ผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นตัวกลางสนับสนุนการก่อให้เกิดการกู้ยืมระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ โดยจับคู่ระหว่างผู้ที่ต้องการกู้เงินและผู้ที่ต้องการให้กู้ รวมถึงอำนวยความสะดวกในการทำสัญญาสินเชื่อ การนำส่งและจ่ายคืนเงินกู้ และการติดตามหนี้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้กู้ และเพิ่มทางเลือกในการลงทุน

โดย ธปท. กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจต้องทดสอบการให้บริการในวงจำกัดภายใต้ Regulatory Sandbox จนประสบความสำเร็จ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงและการดูแลผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม จึงจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังเพื่อประกอบธุรกิจในวงกว้าง

หลักเกณฑ์กู้สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลออนไลน์

 • กู้เงินเพื่อการอุปโภคบริโภค ไม่เกิน 5-5 เท่าของรายได้
 • กู้เงินเพื่อประกอบธุรกิจไม่เกิน 50 ล้านบาท
 • อัตราเบี้ย ไม่เกิน 15% + ค่าธรรมเนียวที่ต้องจ่ายให้ platform

ข้อดีของสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล

 • ผู้กู้สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม
 • เป็นทางเลือกในการลงทุนสำหรับผู้ให้กู้ที่จะได้รับผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินตามปกติ แม้จะมีความเสี่ยงสูงกว่าก็ตาม
 • บุคคลที่อยู่ภายใต้ Regulatory Sandbox ของแบงก์ชาติ https://bit.ly/3DlHFo2

สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล ถูกกฎหมาย มีอะไรบ้าง

1.​บริษัท ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง จำกัด ได้รับอนุมัติเข้าทดสอบ​วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างทดสอบ

2.บริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด​ ได้รับอนุมัติเข้าทดสอบ​วันที่ 28 กันยายน 2563​ ปัจจุบัน​อยู่ระหว่างทดสอบ​

​3.บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัด ได้รับอนุมัติเข้าทดสอบ​วันที่ 28 กันยายน 2563 ​​ปัจจุบันอยู่ระหว่างทดสอบ

ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand