เผยเงื่อนไข สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี เพิ่มรางวัลไม่อั้นกว่า 20 ล้าน อ่านเลย

สำหรับโครงการดีๆจากสถาบันการเงิน โดยเฉพาะธนาคารออมสิน ยังมีมาให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเร็วๆนี้ โครงการสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี สลากออมสิน อย่ารอช้า ซื้อสลากออมสินดิจิตอล 1 ปีเพิ่มรางวัลพิเศษถึง 20 ล้านบาท

เฉพาะซื้อผ่านแอปฯ MyMo เท่านั้น เรียกว่าลุ้นโชคต่อที่ 2 เพิ่ม เช็คเงื่อนไขดังนี้

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

ออกรางวัล 2 ครั้ง

 1. ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม 2565 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท
 2. ครั้งที่ 2 วันที่ 16 เมษายน 2565 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท

(กำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษ ทั้ง 20 รางวัล)

สิทธิพิเศษของโครงการ สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ฉลองปีใหม่ 2565

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 15 มีนาคม 2565

วงเงินโครงการ 24,000 ล้านบาท

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 • ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ในระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2564 -15 มีนาคม 2565 เท่านั้น ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย

 

สิทธิพิเศษของโครงการ

เพิ่มรางวัลพิเศษ รางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 20 รางวัล รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 20 ล้านบาท โดยกำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษ ทั้ง 20 รางวัล

การออกรางวัลพิเศษ ออกรางวัลจำนวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 : วันที่ 16 มีนาคม 2565 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท

ครั้งที่ 2 : วันที่ 16 เมษายน 2565 จำนวน 10 รางวัล รวม 10 ล้านบาท

การรับเงินรางวัลพิเศษ โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน ในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

รายละเอียดหลักเกณฑ์การซื้อสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

 1. ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
 2. ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 3. อายุ 1 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 12 ครั้ง)
 4. ราคาต่อหน่วย 20 บาท
 5. รายละเอียดดอกเบี้ย ฝากครบ 1 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 6. อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 0.50 บาทต่อหน่วย

วงเงินในการรับฝาก

 • สามารถเลือกทำรายการฝากตามจำนวนเงินที่กำหนดได้ ดังนี้ จำนวนเงิน 200 /400 /1,000 /2,000 /10,000 /20,000 /100,000 และ 200,000 บาท
 • สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยระบุได้เฉพาะจำนวนเงินที่หารด้วย 1,000 ลงตัว
 • วงเงินการทำรายการสูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน (วงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชีตนเอง)
 • ธนาคารไม่ออกใบสลากให้ แต่สามารถตรวจสอบรายการฝากได้ในบริการ Mobile Banking (MyMo)
 • สามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลากเดิมได้โดยเป็นรายการฝากใหม่

เงื่อนไขหลัก

 • ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอนสำหรับรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก
 • ต้องสมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) สำหรับทำรายการฝาก-ถอน ผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo)
 • ไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
 • สลากครบอายุ
 • โอนเงินสลากครบอายุและดอกเบี้ย (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

ผลตอบแทนขั้นต่ำ

 • จำนวนเงินฝากไม่เกิน 200,000 บาท ไม่ได้รับผลตอบแทนต่อปี
 • จำนวนเงินฝาก 200,000 บาท ได้รับผลตอบแทน 0.24% ต่อปี
 • จำนวนเงินฝาก 2,000,000 บาท ได้รับผลตอบแทน 0.24% ต่อปี

ที่มาข้อมูล ธนาคารออมสิน