เผยเงื่อนไข สินเชื่อคุณภาพ เน้นผ่านง่าย เพื่อผู้ที่มีบัญชี ธ.ก.ส.

สินเชื่อส่วนบุคคลหรือเงินด่วนทันใจที่สถาบันการเงินหลายแห่งมอบให้แก่ลูกค้าและประชาชนเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินและเพิ่มสภาพคล่องให้กับครัวเรือน วันนี้ทีมงานจึงขอแนะนำสินเชื่อ a Cash จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส. เปิดโอกาสให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาสมัครสินเชื่อวงเงินรายละ 50,000 บาท โดยเน้นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

จุดเด่นสินเชื่อ

 • สามารถเบิกเงิน ผ่านบัตร ATM เเละ บัตร Debit ธ.ก.ส.

 • มีการเเจ้งเตือน เงิน เข้า ออก ทันที ผ่านระบบ SMS Alert
 • เป็นสินเชื่อเงินด่วน วงเงินกู้สูงสุด รายละ 50,000 บาท

 • รายละเอียด สินเชื่อเงินด่วนทันใจ A-Cash

คุณสมบัติผู้กู้

 

 • ต้องเป็นเกษตรกร ที่มีบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส.
 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

 

 • ผู้กู้ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ ไม่มีหนี้ค้างของธนาคารต่างๆ
 • ผู้กู้ต้องไม่อยู่ในช่วงปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของโครงการต่างๆ

 • มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี

วงเงินกู้

 • สามารถเบิกถอนได้หลายครั้ง ตามวงเงินที่มีอยู่
 • วงเงินกู้สูงสุด รายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย 6.50 ต่อปี

หลักประกัน

บุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน
จำนองอสังหาริมทรัพย์

ติดตามรายละเอียดสินเชื่อ จากเว็บไซต์ ธ.ก.ส. https://www.baac.or.th/th/content-product.php?content_id=13375