เพื่อประชาชนทุกคน ประกาศล็อกดาวน์ พร้อมเยียวยาให้เงิน

สำหรับสถานดารณ์รอบ 4 นี้ไม่ว่าใตรก็ได้รับผลกระทบกันทั้งสิ้นถือได้ว่ามาอย่างรวดเร็วจริงๆ ยังไงดูแลสุขภาพกันด้วย  ล่าสุดวันนี้ 9 ก.ค. 64 นายนันทชัยปัญญา สุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบมาตรการเยียวย าแรงงานและผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดฉบับที่ 25 มีผลเมื่อวันที่28มิ.ย.ที่ผ่านมา ครอบคลุม 4 ประเภทกิจการได้แก่

1.กิจการก่อสร้าง

2.กิจการที่พักแรม บริการด้านอาหาร

3.กิจการด้านศิลปะความบันเทิงนันทนาการ

 

4.กิจการอื่นๆ โดยกิจการเหล่านี้ต้องอยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี และ สมุทรปราการ

ขอทำความเข้าใจคำว่ากิจการก่อสร้าง ได้แบ่งประเภท กิจการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ยกตัวอย่าง กิจการก่อสร้างที่จะได้รับการเยียวยา เช่นการก่อสร้างฐานรากการตอกเสาเข็ม การติดตั้งชิ้นส่วนเหล็ก การก่ออิฐ การทำงานบนที่สูงช่างอิฐช่างปูนช่างไม้ การเช่าปั้นจั่นพร้อมคนขับ รวมถึงรถเครน เช่น บริษัทกรับเหมาก่อสร้างตึก ว่าจ้างรถเครนบริษัท มาทำงานลูกจ้างของ บริษัทก็มีสิทธิได้รับการเยียวยาตามมาตรการนี้ด้วย

ส่วนกิจการพักแรมยกตัวอย่างคือ โรงแรมรีสอร์ตห้องชุด เกสเฮาส์ที่พักสัมผัสวัฒนธรรม กิจกรรมที่พักแรมระยะสั้น

ส่วนกิจการด้านอาหารตัวอย่างเช่น ภัตตาคาร ร้านอาหาร แผงลอย ในตลาดร้านอาหารเคลื่อนที่ บริการอาหารจัดเลี้ยง บริการอาหาร สำหรับกิจการขนส่งการดำเนินงานของโรงอาหาร รวมถึง ผับบาร์ ร้านขายเครื่องดื่ม นมน้ำผลไม้ ด้วยจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีลูกจ้าง แต่ยังไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ขอให้มาขึ้นทะเบียนเข้าระบบเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ใน 7 กรณีได้แก่เจ็บป่วยว่างงาน คลอดบุตรสงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพชราภาพและเสียชีวิต อีกทั้งยังได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติม จากรัฐบาลกรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งของรัฐ

 

โฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวต่อว่า การลงทะเบียนรับเงินเยียวยาดังกล่าวผู้ประกอบการ ที่มีลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ผู้ประกอบการมีหน้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิให้ลูกจ้าง

โดยลงทะเบียนผ่านออนไลน์ในระบบe-service บนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมลูกจ้าง

ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินทดแทนจากการขาดรา ยได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคมแต่ไม่เกิน 7,500บาท ต่อเดือน