เมือง นคร ห้ามจัดงานลอยกระทง

เป้นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่า’ติดตามและต้องบอกว่า ต้องรอไปลอยปีหน้า ล่าสุด  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานยอดผู้ติด CV-19 รายใหม่ประจำวันนี้ (3 พ.ย.) จำนวน 462 ราย อ.เมือง มากสุด 139 ราย รองลงมาได้แก่ อ.จุฬาภรณ์ 47 ราย จากคลัสเตอร์งาน หมู่ 3 ต.นาหมอบุญ, อ.ทุ่งใหญ่ 34 ราย, อ.ท่าศาลา 32 ราย, อ.ขนอม 25 ราย, อ.สิชล 24 ราย

ขณะที่ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยว่า ทางคณะกรรมการ จ.นครศรีธรรมราช ระบุว่า จ.นครศรีธรรมราช ยังมีความต้องการวั คซี นอีกประมาณ 1 ล้านโดส เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการประชาชนในพื้นที่

ขณะที่การเปิดเรียนแบบ On-site ต้องดูความพร้อมของสถานศึกษาเป็นหลัก แต่ขณะนี้ยังเรียนแบบออนไลน์ไปก่อน พบว่าในช่วง 7 วันจากนี้ ยังไม่มีสถานศึกษาใดแจ้งความประสงค์ว่าพร้อมสำหรับเปิดเรียนแบบ On-site

ทางคณะกรรมการฯ ได้มีการประสานงานในเชิงลึกสำหรับโรงเรียนในลักษณะพิเศษ หรือโรงเรียนลักษณะอยู่ประจำหรือกินนอน เพื่อให้สถานศึกษาดังกล่าวมีการประเมินความพร้อมและกำหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติที่มีมาตรฐานชัดเจน ที่แสดงออกถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร และยังมีมติห้ามจัดงานวันลอยกระทงปีนี้อีกด้วย

ซึ่งข้อมูลตัวเลขขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช มีตัวเลขผู้ติด CV-19 มาเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ แต่หากดูข้อมูลเชิงวิชาการเปรียบเทียบจากจำนวนประชากรในระดับเดียวกัน ยังอยู่ลำดับที่ 32 ของประเทศ

วันนี้ตัวเลขจำนวนผู้ติดลดลง แต่ยังไม่วางใจ กับสถานการณ์ ยังมีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยข้อมูลผู้ติดส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ย งสูง คิดเป็นร้อยละ 95-97 ของผู้ติด CV-19 ทั้งหมด ซึ่งจากมาตรการที่เจ้าหน้าที่ได้ทำงานในเชิงลึกมีการค้นหาผู้ติดจากการสอบสวน

โดยสถิติในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน มีการใช้อุปกรณ์ตรวจหาเบื้องต้นหรือ ATK ไปกว่า 4 แสน 6 หมื่นกว่าชิ้น ในจำนวนนี้เป็นของจังหวัดนครศรีธรรมราชกว่า 1 แสน 1 พันชิ้น ซึ่งชัดเจนมาก เราปฏิบัติงานในเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติด CV-19 ส่วนจำนวนผู้ติดจากการเข้ามาตรวจหาเอง หรือที่วอล์กอินเข้ามามีเพียงร้อยละ 3.5

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังกล่าวถึงประเด็นการเตรียมเปิดเมือง ซึ่งคณะกรรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประเมินสถานการณ์ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งนอกจากนี้จะเป็นการวางแผนเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของ CV-19 แล้ว

ได้หารือการเตรียมพื้นที่เพื่อเปิดเมืองตามมาตรการ CV-19 ฟรี เซตติ้ง ที่เบื้องต้นได้มีการเพิ่มพื้นที่ดำเนินการจาก 8 อำเภอเป็น 9 อำเภอ โดยมุ่งเน้นการควบคุม มีการเตรียมเสนอแผนเตรียมเปิดเมืองตามมาตรฐาน SHA

โดยผู้ประกอบการจำเป็นต้องยึดมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว มีการยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความปลอดภัย สร้างคุณภาพการท่องเที่ยว และสร้างความปลอดภัยจาก CV-19

อย่างไรก็ตาม นครศรีธรรมราช ผู้ว่าฯ สั่งห้ามจัดงานลอยกระทง เนื่องจากยังพบผู้ติด CV-19 สูง