เฮงลิสซิ่ง ช่วยทุกอาชีพ ไม่ต้องไปกู้นอกระบบ ให้ยืม 45000 ผ่อนเบาๆ 1250 ต่องวด

แม้เข้าสู่ยุคยากหมากแพงแต่เชื่อว่าหลายสถาบันการเงินก็พร้อมยื่นมือช่วยเหลือประชาชนและลูกค้าของธนาคารทุกแห่ง ตามนโยบายของทางภาครัฐบาล ที่เน้นช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านสถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโครงการสินเชื่อที่ออกมามากมายเช่นกัน

โดยเมื่อเร็วๆนี้ เฮงลิสซิ่ง เปิดโครงการสินเชื่อเฮงพร้อมใช้ ช่วยเหลือพี่น้องคนไทยมอบเงินก้อนแบบง่ายๆเน้นช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยให้สามารถเพิ่มสภาพคล่องให้กับใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์โดยกำหนดวงเงินให้กู้ได้สูงสุด 40,000 บาทโดยท่านไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่อย่างใด

จุดเด่นสินเชื่อส่วนบุคคล “เฮงพร้อมใช้”

 • ผู้กู้มีรายได้ 6,000 บาท ก็สามารถกู้เงินได้แล้ว

 • ไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สิน ค้ำประกัน
 • ใช้เอกสารน้อย เอกสารไม่ยุ่งยาก

 • เลือกผ่อนชำระได้นาน 12-18-24-36 งวด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเฮงลิสซิ่ง

 • บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
 • ผู้กู้มีอายุระหว่าง 17-70 ปี รวมระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 75 ปี

 • ผู้กู้มีรายได้ประจำต่อเดือน 6,000 บาท และสามารถแสดงหนังสือรับรองรายได้ตามที่กำหนด
 • ผู้กู้มีอายุงาน 4 เดือน ขึ้นไป
 • มีที่พักอาศัยอยู่ปัจจุบัน หรือสถานที่ทำงาน ห่างไม่เกิน 30 กิโลเมตร จากที่ตั้งสาขา กว่า 500 แห่งทั่วประเทศ

 • ผู้ขอกู้ต้องมีบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับ (P-Loan ไม่มีหลักประกัน) ไม่เกิน 3 เดือน

หมายเหตุ

คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ กำหนด

เอกสารการขอสินเชื่อเฮงลิสซิ่ง

 • สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ผู้ขอกู้เงิน
 • สำเนา ทะเบียนบ้าน ผู้ขอกู้เงิน
 • สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าหากมี)
 • สลิปเงินเดือนฉบับจริง 1 เดือน หรือหลักฐานการเดินบัญชีธนาคาร 6 เดือน ย้อนหลัง

สินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้ จากเฮงลิสซิ่ง สามารถขอสินเชื่อได้ที่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา 500 สาขาใกล้บ้านท่าน