เฮงลิสซิ่ง ปล่อยสินเชื่อเพื่อทุกอาชีพ รายได้ 6พันก็ยืมได้ ไม่เช็กบูโร ไม่มีค้ำ

ผู้ที่กำลังหาเงินทุนหมุนเวียน สินเชื่อส่วนบุคคล จากเฮงลิสซิ่ง คือทางออกของทุกอาชีพ พร้อมยื่นมือช่วยเหลือทุกคน เงินเดือนประจำเริ่มต้น 6,000 บาท 7500 บาทหรือ 9000 บาท ก็สามารถลงทะเบียนสมัครได้ จะเป็นอาชีพพ่อค้าหรือแม่ค้า เป็นพนักงานประจำเงินเดือนน้อย ก็สามารถกูยืมเงินได้สบายๆ ปลดภาระหนี้สิน แถมไม่ต้องมีคนค้ำ รายละเอียดการสมัครมีดังต่อไปนี้

เงื่อนไขในการกู้

 • เงินเดือนขั้นต่ำ 6,000 บาท ขึ้นไป

 • กู้ง่าย เอกสารน้อย มีเอกสารทางการเงิน เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน , สลิปเงินเดือน , ประกันสังคม มาตรา 33 , หรือ สเตทเมนต์ ย้อนหลัง 6 เดือน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ไม่ต้องมีคนค้ำ
 • เงินเดือนน้อย กู้ได้ถึง 1.5 เท่า ได้วงเงินเยอะขึ้น

 • ผ่อนดี รับเงินเพิ่ม ประวัติผ่อนชำระดีติดต่อกัน มากกว่า 3 เดือน สามารถรีไฟแนนซ์ได้ เท่าวงเงินเดิม
 • อนุมัติปั๊บ รับเงินผ่านบัญชีทันที อยู่ที่ไหนก็รอรับเงินได้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ 20 – 65 ปี ณ วันขอสินเชื่อ
 • ไม่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน
 • บุคคลที่เป็นพนักงานประจำ รายได้ต่อเดือน 6,000 บาท ขึ้นไป (แสดงหนังสือรับรองรายได้) มีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปและต้องไม่อยู่ในช่วงทดลองงาน อยู่ระหว่างการพักงาน หรือ อยู่ในระหว่างพิจารณาโทษ
 • ลูกค้าพักอาศัยที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเช่า หรือหอพักและสถานประกอบการ ระยะทางไม่เกิน 30 กม. จากที่ตั้งสาขาที่ขออนุมัติสินเชื่อ รวมถึงวันที่ลูกค้าเข้าพักที่อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 4 เดือน

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองเงินเดือน ฉบับจริง (ต้องระบุ ตำแหน่ง รายได้ และวันที่เริ่มงานด้วย) อายุไม่เกิน 1 เดือน
 • สลิปเงินเดือน ฉบับจริง ย้อนหลัง 1 เดือนล่าสุด หรือ หลักฐานการเดินบัญชีกับธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฮงลิสซิ่ง https://zhort.link/xih