เฮทั้งประเทศ เราชนะ แจกเพิ่ม 1,200 เป็นเวลา 6 เดือน

เนื่องด้วยสถานการณ์ CV-19 ที่เกิดขึ้นในไทยส่งผลให้ประชาชนหลายคนได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเรื่องรายได้และเศรษฐกิจที่ลดลงไปอย่างหนัก

ส่งผลให้ประชาชนออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน โดยหนึ่งในมาตรนั้นก็คือโครงการเราชนะ ที่ให้เงินเยียวยาประชาชนเพื่อไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 64 ทางกระทรวงการคลังเผยรายละเอียด เตรียมโอนเงิน เราชนะ ให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ งว ดแรกจำนวน 200 บาท ซึ่งคาดเอาไว้ว่าจะเริ่มในเดือนกรกฎาคม นี้ โดยมาตรการเพิ่มวงเงินให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่มติ ครม. เห็นชอบเยียวย าในกลุ่มดังกล่าว เพื่อลดภาระค่าครองชีพจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 โดยใช้งบประมาณราว 3,000 ล้านบาท
โดยกระทรวงการคลังได้ยึดฐานข้อมูลกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากโครงการเราชนะ ทั้งที่เป็นผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ป่ว ยติดเตียง จำนวน 2.5 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะสนับสนุนเงินเดือนละ 200 บาท เข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด เป็นเวลา 6 เดือน (เดือน ก.ค.-ธ.ค. 64) เพื่อให้นำไปใช้จ่ายสิทธิผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐ เช่น ธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้ารวมถึงบริการคนละครึ่งเฟส 3 เท่ากับว่าในกลุ่มนี้จะได้รับเงินตลอดโครงการ 1,200 บาท และคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 3,000 ล้านบาท