เฮสนั่น เคาะ ม.33 แจก 10 000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวยที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและต้องบอกว่าดีมากครับ ล่าสุด สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ 13 จังหวัดเร่งให้ ประกันสังคมช่วยเหลือแล้ว ครม. อนุมัติเงินเยียวย ารอบใหม่ให้กับแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด พร้อมเพิ่มเติมอีก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธ ยา ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่ม 2,500 บาทต่อคน ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 รวมถึงฟรีแลนซ์ จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อคน

ผู้ประกอบการจะได้รับเยียวย า 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และนายจ้าง สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวย าได้ที่ www.sso.go.th หลังจากที่มีประกาศยกระดับการควบคุมเข้าสู่สภาวะปิดเมือง (Lockdown) อีกครั้ง ทั้งร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ

 

ก็ถูกสั่งปิด ล่าสุด ครม. ก็มีการอนุมัติเงินเยียวย ามาให้ โดยวันนี้พี่ทุยจะพามา เช็คสิทธิ์มาตรา 33 กันว่า เรานั้นเข้าข่ายได้รับสิทธิ์หรือไม่

ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับการเยียวย าอะไรบ้าง คนที่จะได้รับเงินเยียวย ารอบใหม่นี้ จะเป็นการเยียวยาให้กับแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ 10 จังหวัด ประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี

ยะลา สงขลา และได้มีการจ่ายชดเชยเพิ่มเติมตามข้อเสนอของสภาพัฒน์อีก 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและพระนครศรีอยุธย า

โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้เพิ่มอีก 2,500 บาท จากเดิมที่ได้รับเงินชดเชยค่าจ้าง 50% แต่ไม่เกิน 7,500 บาท ซึ่งหมายความว่าผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินชดเชยสูงสุดไม่เกินคนละ 10,000 บาท

และสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท

ซึ่งการเยียวครั้งนี้ยังรวมถึงผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างจะได้รับเงินเยียวย า 3,000 บาทต่อคน สูงสุดไม่เกิน 200 คน สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และนายจ้างสามารถตรวจสอบว่าตัวเองมีสิทธิได้รับเงินเยียวย าหรือไม่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าไปที่เว็ปไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th

2. เลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวย าฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33)

3. กรอก “เลขบัตรประชาชน 13 หลัก พร้อมกรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ จากนั้นกด ค้นหา แต่สำหรับ นายจ้าง ให้กดเลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (นายจ้าง) จากนั้นกรอก เลขที่บัญชีนายจ้าง และ ลำดับที่สาขา พร้อม กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ จากนั้น กด ค้นหา ก็จะทราบผลโดยทันที สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ณ ปัจจุบันทางประกันสังคมยังไม่เปิดให้ตรวจสอบออนไลน์ได้ ถ้าหากมีอะไรเปลี่ยนแปลง เดี๋ยวพี่ทุยจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนอย่างแน่นอน