แต่งตั้ง ปลัดมท.คนใหม่ ครม.เคาะแล้ว

เรียกได้ว่าปรับเปรี่ยนครั้งนี้ ประชาชนจะได้อะไรดีๆกันบ้างอย่างแน่นนอน ล่าสุด เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 ส.ค.2564 ที่ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ สำหรับวาระการประชุม ครม.ที่น่าสนใจในวันนี้ กระทรวงแรงงานจะเสนอขยายหลักการ การจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม พื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากเดิมมี 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด หลังที่ศบค.มีการประกาศออกมาเมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ จะมีการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29) รวมไปถึง เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุมแก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจาก cv-19

ทั้งนี้ ยังมีรายงานว่า ที่ประชุม ครม.วันนี้เตรียมพิจารณาโยกย้ายข้าราชการะดับสูงของกระทรวงมหาดไทย (มท.) แทนตำแหน่งที่เกษียณราชการ ทั้งตำแหน่งปลัดกระทรวง รองปลัด อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด โดยคาดว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่มีความอาวุโสสูงสุด เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ แทน นายฉัตรชัย พรมเลิศ ปลัดกระทรวงที่จะเกษียนอายุราชการในเดือน ต.ค.นี้

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้ง นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นอกจากนี้ มีการพิจารณาโยกย้ายผู้ตรวจราชการอีกหลายคนขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแทนตำแหน่งที่เกษียณราชการในปีนี้ โดยมีรายงานว่า อาจมีการพิจารณาให้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เข้ากระทรวงดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยย้ายผู้ว่าฯหมูป่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีแทน

ต่อมาเวลา 10.50 น. พล.อ.ประยุทธ์ ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่งตั้งให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่มีความอาวุโสสูงสุด เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ แทน นายฉัตรชัย พรมเลิศ ปลัดกระทรวงที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนต.ค.นี้

และแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เข้ากระทรวงดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งผู้ว่าฯหมูป่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีแทน