แม่น้องชมพู่ พูดแล้ว หลัง ลุงพล ได้ประกันตัว สงสารมาก

เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ จากกรณี ไชยพล หรือลุงพล วิภา อายุ 45ปี ผู้ต้องหาหมายจั บของศ าลจังหวัดมุกดาหาร ได้ยื่นขอการประกันตัว ศา ลจังหวัดมุกดาหารมีคำสั่งให้ประกันตัว โดยมีการหลักทรัพย์ 180,000 บาท ออกข้อกำหนด หากไม่ปฎิบัติตามจะถูกเพิกถอนการประกั นตัว

ภายหลังศ าลให้ประกันตัว แม่น้องชมพู่ นางสาวิตรี วงศ์ศรีชา ได้เดินทางออกมาจากศ าลพร้อมกลุ่มญาติ กล่าวว่า ยอมรับว่า รู้สึกก ลัว ไม่รู้ว่า จะเกิดอะไรขึ้น กับตนเองและพยาน เมื่อทุกอย่างชัดเจน เราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้น โดยยืนยันต่อสู้เพื่อลูก หลังจากนี้เรื่องความปลอดภัยนั้น ยอมรับอยากขอให้เจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลความปลอดภัย

โดยน้อมรับคำตัดสินของศ าล ซึ่งจะใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิม แต่ต้องระวังมากขึ้น ทุกคนต้องการคุ้มครอง โดยยืนยันเรื่องคดีจะสู้ต่อไป วันนี้แค่สู้เรื่องการค้านประกันตัว

ทั้งนี้ มีการแต่งตั้งให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านกกตูมตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารเป็นผู้กำกับดูแลผู้ต้องหาเพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศา ลกำหนดโดยเคร่งครัด

หากผู้ต้องหาผิดข้อกำหนดเงื่อนไขศา ลจะพิจารณาสั่งเพิกถอนการปล่อยชั่วคราวหรือมีคำสั่งตามที่เห็นสมควร