แย้มของขวัญปีใหม่ จากประกันสังคม

เนื่องจากก่อนหน้าที่ทางนายกได้มีการออกคำสั่งทุกหน่วยรัฐให้เตรียมของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ในส่วนของตรงนี้ต้องบอกว่า เป็นอีกหนึ่งมมาตรการที่ช่วยในหลายๆด้านพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวเอง ล่าสุดเมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 14 ธ.ค.2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงของขวัญปีใหม่ว่า ขณะนี้กำลังให้กรมต่างๆ ไปพิจารณาและหาข้อสรุปว่าจะได้อะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น สำนักงานประกันสังคม อาจออกมาตรการลดเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

อาจเปิดฝึกอาชีพทุกอย่างฟรีหมด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอาจจะออกมาตรการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

ทั้งนี้ คาดว่าจะนำเข้าครม.ในสัปดาห์หน้า วันที่ 21 ธ.ค. สำหรับมาตรการการเยียวยาคนกลางคืนขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองในกระทรวงการคลัง

 

อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันทีครับ