แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ให้ยืม 1,500,000 ผ่อนนาน 60 เดือน รับเงินไว ไม่ต้องค้ำ

เรียกว่าสร้างความสนใจแก่ประชาชนไม่น้อย เมื่อธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถยื่นคำขอรับสินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash ที่มอบวงเงินให้สูงถึง 1,500,000 บาทเลยทีเดียว ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับหลายๆคนที่กำลังต้องการเงินก้อน ใช้ในยามฉุกเฉินสำหรับตอนนี้ เนื่องจากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ยังมอบอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกให้อีกด้วย

และนอกจากนั้นผู้ที่มีรายได้ประจำ และผู้ที่มีกิจการเป็นของตัวเอง ยังสามารถกู้สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cashได้อีกด้วย ซึ่งระยะการผ่อนชำระก็ยืดได้ถึง 60 เดือน ถือว่าผ่อนสบาย หายกังวล หลังอนุมัติเสร็จสิ้นยังรับเงินไว ไม่ต้องรอนานอีกด้วยนั่นเอง ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในยุคนี้เป็นอย่างมากอีกด้วย

Thai baht banknotes and coins. Savings and investing concept

โดยเงื่อนไขสิทธิพิเศษและอัตราดอกเบี้ยต่ำเช่นนี้ สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cashนั้นจะมีตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 64 เท่านั้น เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่กำลังมองหาทุนทรัพย์เพื่อขยับขยายในสถานการณ์เศรษฐกิจยุคปัจจุบันที่ต้องการความมั่นคงนั่นเอง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม มีดังนี้

จุดเด่นสินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash

 • วงเงินกู้ 5 เท่า สูงสุด 1.5 ล้านบาท
 • ดอกเบี้ยถูกใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่มีให้เลือกหลากหลาย
 • อนุมัติง่าย รับเงินไว
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • ไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ Happy Cash

 1. บุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 2. อายุ 21 – 59 ปี (อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี)
 3. รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป
 4. อาชีพ พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 5. อายุงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องผ่านช่วงทดลองงาน

เอกสารประกอบการการสมัคร

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
 3. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 4. เอกสารแสดงรายได้ (กรณีพนักงานประจำ)
 5. สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดฉบับจริงย้อนหลัง 1 เดือน และ สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 6. หนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริงและสำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 7. หลักฐานแสดงรายได้พิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)

อัตราดอกเบี้ย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข สินเชื่อ Happy Cash

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคาร สมัครวันที่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 64
 • สินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและไม่เกิน 1,500,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 8.88% ต่อปี ถึง อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 25.00% ต่อปี (ลดต้นลดดอก)
 • อายุสัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน (ระยะเวลาการผ่อนขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกอัตราดอกเบี้ยของทางธนาคาร)
 • หากชำระปิดบัญชีสินเชื่อก่อนครบกำหนด 1 ปี ต้องชำระค่าธรรมเนียมการปิดก่อนกำหนด โดยคำนวณจากยอดหนี้คงเหลือ ณ วันที่ปิดบัญชี × ค่าธรรมเนียมการปิดก่อนกำหนด 2%
 • กรณีผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวก 3% ต่อปี หรือรวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ของเงินต้นของค่างวดที่ลูกค้าผิดนัดชำระ
 • อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศดอกเบี้ยค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงิน อาจเรียกเก็บได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ (สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash)
 • ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)
 • หากท่านผิดนัดชำระหนี้ธนาคารอาจจำเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมที่ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ธนาคารจะทำการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
 • เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียม

ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของทางราชการที่กำหนด

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น จี, 1, 5, 6, และ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

หากผู้ใดสามารถติดต่อสมัครสินเชื่อได้ที่ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สาขาใกล้บ้าน หรือสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.lhbank.co.th/Campaign/Product/Register/48

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น