แห่คืนบัตรคนจนเกินพัน หวังลงทะเบียนรับสิทธิ คนละครึ่ง

ถือเป็นเรื่องที่สร้างความสนใจอยู่ไม่น้อย เมื่อนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อระยะที่ 1 และ 2 ได้ยื่นเรื่องขอคืนบัตรสวัสดิการเพื่อสละสิทธิ ผ่านกรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,195 คน จากจำนวนผู้ถือบัตรฯ จำนวน 13.65 ล้านคน

ทั้งนี้ผู้ที่สละสิทธิดังกล่าว สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในโครงการ คนละครึ่งระยะที่ 3 หรือ โครงการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้ ได้ ซึ่งโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และโครงการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้ จะเปิดให้ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 22.00 น. ทั้งนี้ ผู้ที่เคยใช้ G-wallet ในแอปฯเป๋าตัง สามารถกดลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่ง ระยะที่3 และ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านแอปฯเป๋าตังตามวันที่กำหนดได้เลย

ขณะที่กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผู้ได้รับสิทธิเราชนะกลุ่มที่4) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิจำนวน 2.5 ล้านคน หากต้องการเปลี่ยนไปรับสิทธิในโครงการ คนละครึ่งระยะที่3 หรือ ยิ่งใช้ยิ่งได้ แทน จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิตามโครงการดังกล่าวผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และจะถือเป็นการสละสิทธิตามโครงการเพิ่มกำลังกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษโดยอัตโนมัติ

ใครที่กำลังคิดสละสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วงนี้ก็คิดดีๆ ก่อน