โรงงานดัง ประกาศปิดกิจการถาวร

เป็นกระแสที่มีคนพูดถึงกันมาก บริษัท พานาโซนิค เเอ็พไลแอ็นซ์ รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ไทยแลนด์) ปทุมธานี ประกาศปิดกิจการ อย่างเงียบๆ โดย วันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการยุติการผลิตทุกอย่าง และประกาศปิดกิจการถาวร ในวันที่ 30 กันย ายน 2565 ที่จะถึงนี้ เพื่อย้ายฐานผลิตไปประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น ตามบริษัท ในเครือ พานาโซนิคสุวินทวงศ์ตั้งอยู่ที่ ถ.สุวินทวงศ์ ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา เป็นบริษัทที่ทำการผลิตเกี่ยวกับตู้แช่ และได้เปิดกิจการนานมากกว่าสิบปีแล้ว ที่ประกาศปิดกิจการไปในปร 2564 ที่ผ่านมา

โดยมีประกาศดังต่อไปนี้

ประกาศจากกลุ่ม บริษัท พานาโซนิคในประเทศไทยการโอนย้ายการผลิตชิ้นส่วนประกอบสําหรับเครื่องเย็นขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจและสนับสนุนพานาโชนิคด้วยดีเสมอมากลุ่ม บริษัท พานา โซนิคทั่วโลกกําลังอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มคักยภาพและประสิทธิภาพในการผลิตให้ดียิ่งขึ้นโดยจะยุติการผลิตชิ้นส่วนประกอบสําหรับเครื่องเย็น (Refrigeration Devices) ในประเทศไทยในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ให้การดำเนินงานผลิตชิ้นส่วนประกอบสาหรับเครื่องเย็นของโรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีจะถูกโอนย้ายไปรวมอยู่ที่ประเทศจีนและประเทศ ญี่ปุ่นด้วยเหตุนี้ บริษัท พานาโซนิค เเอ็พไลแอ็นซ์ รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

จะยุติการดำเนินกิจการลงในวันที่ 30 กันย ายน พ.ศ. 2565 บริษัท ฯ จะให้ความช่วยเหลือ พนักงานที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้โดยพย าย ามอย่างเต็มที่ในการจัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมทั้งในกลุ่ม บริษัท และใน บริษัท อื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมกับดูแลผลประโยชน์พนักงานควรได้รับตามสิทธิ์ทั้งนี้เราจะยังคงจัดหา ผลิตภัณฑ์จากโรงงานในต่างประเทศและให้บริการแก่ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของเราในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยตัวแทนขายของ บริษัท จะติดต่อกับลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปเราขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ การสนับสนุนธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนประกอบสําหรับเครื่องเย็นในประเทศไทยของเรามาโดยตลอด

พานาโชนิคยังมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยและคงความสําคัญของประเทศไทยในานะานการผลิตหลักของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ ชิ้นส่วนอิเล็กกรอนิ กสย านยนต์ ชึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนอกจากนี้ยังได้ลงทุนยกระดับศักยภาพสายการผลิตของโรงงานในประเทศไทยรวมถึงการติดตั้งระบบหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop Systems) ที่ช่วยสร้างพลังงาน สะอาดและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนชิงสอดรับกับวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ. 2593 ของพานาโชนิค (Panasonic Environment Vision 2050)

เรายังคงมุ่ง มั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพการบริการลูกค้าและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นหนึ่งในความสาคัญสูงสุดของกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเรา โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากทุกท่านด้วยดีต่อไปฝ่ายสื่อสารองค์กรกลุ่ม บริษัท พานาโซนิคในประเทศไทย

ที่มา ข่าวสารชลบุรี-ระยอง