โอกาสมาแล้ว กรุงศรี ช่วยปลดหนี้ ให้ยืมสูงสุด 1 ล้านบาท ชำระคืนสบายๆ ฟรีดอก 0% นาน 3 เดือน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาพร้อมยื่นมือช่วยเหลือลูกค้าและประชาชน ก้าวผ่านสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยวงเงินสินเชื่อจากโครงการสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ประจำ รวมทั้งเจ้าของกิจการ ไม่ต้องค้ำและมีหลักทรัพย์ค้ำใดๆ ก็สามารถสมัครได้ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อมีดังต่อไปนี้

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

ใช้เบิกถอนเงินสด ภายในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ เครื่อง ATM ที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool ทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

ลักษณะสำคัญของ สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 3 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก
 • จ่ายชำระคืนสบายๆ ขั้นต่ำเพียง 3% ของยอดเงินต้นคงค้างรวมดอกเบี้ย
 • สะดวกด้วยหลากหลายช่องทางการเบิกถอนเงินสด และชำระเงิน
 • ชำระเงินผ่านตัวแทนให้บริการรับชำระเงิน ใกล้ๆ คุณ

สิทธิประโยชน์ สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปี
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 20 – 59 ปี
 2. รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 3. พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 4. กรณีที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บาท สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะลูกค้าเก่าที่เคยได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 *ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
 5. เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
 6. อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 7. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้ ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

กรณีเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากกระทรวงพาณิชย์ (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)
 4. ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฏหมาย)