ให้ปชช.ยืมเเล้ว วงเงิน 2 หมื่น สินเชื่อบุคคลยุคใหม่ เน้นออนไลน์ ไม่ต้องไปไกลถึงธนาคาร

เนื่องจากในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญรวมทั้งการเปิดตัวโครงการสินเชื่อในยุคปัจจุบันหลายสถาบันการเงินก็เปลี่ยนไปเป็นสินเชื่อบุคคลดิจิตอล เนื่องจากสะดวกรวดเร็วและเหมาะกับสถานการณ์CV-19 ในยุคปัจจุบัน เนื่องจากไม่ต้องไปธนาคาร โดยสินเชื่อบุคคลยุคใหม่แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แบ่งสินเชื่อส่วนบุคคลยุคใหม่ ออกเป็น “สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Digital Personal Loan)” และ “สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer-to-Peer Lending)” รวมทั้งข้อแตกต่างของสินเชื่อทั้งสองรูปแบบที่อยู่ภายใต้การกำกับของแบงก์ชาติ จะมีรายละเอียดการกู้อย่างไร และปล่อยเงินกู้ที่ไหนบ้าง ไปดูกัน

​สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล คือ การปล่อยกู้วงเงินขนาดเล็กผ่านช่องทางออนไลน์ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลทางเลือก (alternative data) มาใช้ในการให้บริการสินเชื่อในขั้นตอนของการประเมินความสามารถหรือความเต็มใจในการชำระหนี้ การเบิกจ่ายและรับชำระคืนสินเชื่อ และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

 

ทั้งนี้ ให้หมายถึงเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

หลักเกณฑ์กู้สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์

 1. ไม่เกิน 20,000 บาท
 2. อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25%
 3. ชำระคืนภายใน 6 เดือน
 4. ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม หากชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด
 5. ปัจจุบันขยายวงเงิน รายละไม่เกิน 40,000 บาท ชำระคืนภายใน 12 เดือน จนถึง 31 ธ.ค. 65

 

ข้อดีของสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล

 1. ผู้ที่มีรายได้ประจำหรือผู้ที่ไม่สามารถพิสูจน์รายได้ มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้น
 2. อนุมัติสินเชื่อรวดเร็วได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทางออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับของแบงก์ชาติ https://bit.ly/3iFVtSC

​สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล ถูกกฎหมาย มีอะไรบ้าง

 • บริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) จำกัด

สินเชื่อ SEasyCash (เอสอีซี่แคช) จาก Shoppee

สินเชื่อ sPayLater ชอปตอนนี้ จ่ายทีหลัง จาก Shoppee

 • บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด

สินเชื่อ Micro credit true money (ไมโครเครดิต ทรูมันนี่) บริการยืมก่อนคืนทีหลัง

 • บริษัท จีฟิน เซอร์วิสเซส (ที) จำกัด (ยังไม่ได้เริ่มให้บริการ)
 • บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ยังไม่ได้เริ่มให้บริการ)
 • บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด

แอปพลิเคชัน เงินทันเด้อ

 • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer-to-Peer Lending Platform) คือ การให้สินเชื่อระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ ผ่าน plaform ออนไลน์ ผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นตัวกลางสนับสนุนการก่อให้เกิดการกู้ยืมระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ โดยจับคู่ระหว่างผู้ที่ต้องการกู้เงินและผู้ที่ต้องการให้กู้ รวมถึงอำนวยความสะดวกในการทำสัญญาสินเชื่อ การนำส่งและจ่ายคืนเงินกู้ และการติดตามหนี้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้กู้ และเพิ่มทางเลือกในการลงทุน

โดย ธปท. กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจต้องทดสอบการให้บริการในวงจำกัดภายใต้ Regulatory Sandbox จนประสบความสำเร็จ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงและการดูแลผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม จึงจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังเพื่อประกอบธุรกิจในวงกว้าง

หลักเกณฑ์กู้สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลออนไลน์

 1. กู้เงินเพื่อการอุปโภคบริโภค ไม่เกิน 1.5-5 เท่าของรายได้
 2. กู้เงินเพื่อประกอบธุรกิจไม่เกิน 50 ล้านบาท
 3. อัตราเบี้ย ไม่เกิน 15% + ค่าธรรมเนียวที่ต้องจ่ายให้ platform

 

ข้อดีของสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล

 1. ผู้กู้สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม
 2. เป็นทางเลือกในการลงทุนสำหรับผู้ให้กู้ที่จะได้รับผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินตามปกติ แม้จะมีความเสี่ยงสูงกว่าก็ตาม
 3. บุคคลที่อยู่ภายใต้ Regulatory Sandbox ของแบงก์ชาติ https://bit.ly/3DlHFo2

สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล ถูกกฎหมาย มีอะไรบ้าง

 1. ​บริษัท ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลนดิ้ง จำกัด ได้รับอนุมัติเข้าทดสอบ​วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างทดสอบ
 2. บริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด​ ได้รับอนุมัติเข้าทดสอบ​วันที่ 28 กันยายน 2563​ ปัจจุบัน​อยู่ระหว่างทดสอบ​
 3. ​บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัด ได้รับอนุมัติเข้าทดสอบ​วันที่ 28 กันยายน 2563 ​​ปัจจุบันอยู่ระหว่างทดสอบ

ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand