ให้ยืม 100,000 สินเชื่ออิ่มใจ ไม่ต้องจ่ายค่างวด 6 เดือน

ในช่วงสถานการณ์cv-19 เกิดขึ้นในประเทศไทย สำหรับในส่วนของสถานการณ์รอบที่ 4 นี้ หลายๆคนต่างได้รับผลกระทบกันแทบทั้งสิ้น ในเรื่องของค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชล รวมไปถึงรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบด้านค่าใช้จ่าไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ครอบครัวรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในกิจการ

ซึ่งในส่วน ของสถานการณ์ ที่ไม่ค่อยดีรอบนี้ ถ้าเราใช้สติ ในทางที่มือสนิด เราต้องมีทางออกเสมอ ขอให้เราร่วมมือกัน ไม่ว่าอะไรเราต้องผ่านพ้นไปได้ ประเทศไทย กำลังจะได้วั คซ ีนตัวใหม่ ยังไง สยามเมือวงยิิ้มต้องกลับมาอีกครั้งแน่นอน

ในส่วนของคนที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อน เพื่อ ประคับประคองในส่วน ของค่าใช้จ่ายต่างๆในตอนนี้ ไม่มากก็น้อย ช่วยได้อย่างยิ่งจริงๆสำหรับ  สินเชื่ออิ่มใจ สินเชื่อตัวใหม่เพื่อช่วยประชาชนให้ผ่าพ้น CV-19 ในตอนนี้ของ1ใน5ของสถาบันหลักทางการเงินอย่าง ธนาคารออมสิน

ล่าสุดจากกรณีที่ประชุม ครม. เห็นชอบโครงการสินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน เพื่อเยียวยาผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจาย cv 19 ระลอกใหม่ เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจต่ไปได้

กลุ่มเป้าหมาย สินเชื่ออิ่มใจ

ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า

ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์

ภัตตาคาร

ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ

ไม่ใช่ร้านค้าหาบเร่, แผงลอย และรถเข็น ซึ้งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสินเชื่อนั้นก็คือจดทะเบียนกสารค้า และมีหน้าร้านชัดเจนต์

เงื่อนไขของสินเชื่ออิ่มใจมีดังนี้

ดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี

กู้ไม่เกิน 5 ปี

ปลอดชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย 6 งวดแรก

ให้สินเชื่อวงเงิน 100,000 บาทต่อราย

ธนาคารออมสิน จะสนับสนุนสินเชื่อต่อรายสูงสุด 100,000 บาท รวมวงเงินสินเชื่อจำนวน 2,000 ล้านบาท ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ดอกเบี้ย 3.99% (Effective Rate) ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก สามารถรับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64

ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้

สามารถเข้าร่วมมาตรการสินเชื่อผ่อนปรนของรัฐบาลที่มีอยู่ ได้แก่

มาตรการสินเชื่อสู้ภัย Cv 19 โดยธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 10,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64

โครงการอื่น ๆ ที่ธนาคารออมสิน ดำเนินการเอง เช่น สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อ Street Food เป็นต้น

ข้อมูฃลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 Call Center : 1115

โทรศัพท์ : 0-2299-8000หรือสาขาใกล้บ้าน