ให้ไว กคช. เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ ลดค่าเช่า นาน 5 เดือน

สำหรับ ในช่วงเรากำลังจะก้าวข้าสถานการรอบนี้ไปนั้น ต้องบอกว่า หลายๆคนในรอบนี้นั้นต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ cv-19 กันเยอะ ไม่ว่าจะเป็น พ่อค้า แม่ค้าเกษตรกร หรือจะเป็นพนักงานบริษัทต่างๆ ในส่วนของค่าเช่าบ้าน นั้นถือค่าเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญอีกหนึ่งอย่าง มที่จำเป็นที่สุด ทั่งนี้ในส่วนของตรงนี้นั้น ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวทีี่ดีุจริงๆ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า ตามที่มีสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มอบหมายให้ กคช.หาแนวทางช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของประชาชนในด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากการ CV-19 ดังนี้

 

1.กลุ่มเช่ารายย่อยในโครงการอาคารเช่าของการเคหะแห่งชาติ ปรับลดค่าเช่าให้กับผู้เช่ารายย่อยที่ทำสัญญาเช่าอาคาร/อาคารพร้อมที่ดินที่มีราคาค่าเช่าตั้งแต่ 999 บาท/เดือนขึ้นไป ปรับลดเหลือ 999 บาท/เดือน หากค่าเช่าเดิมต่ำกว่า 999 บาท/เดือน ให้ปรับลดราคา 50% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม-31 ธันวาคม 2564

2.กลุ่มเช่าจัดประโยชน์ในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ปรับลดค่าเช่าเป็นเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม-30 กันยายน 2564 โดยให้ปรับลดค่าเช่าตามสัดส่วนของผลกระทบที่ได้รับในอัตรา 30% และ 50% แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มสัญญาแผงร้านค้าและลานตลาด ถ้าเป็นแผงร้านค้ารายย่อยเช่าตรงกับการเคหะแห่งชาติปรับลดค่าเช่า 50% ผู้ประกอบการเช่าเหมาบริหารตลาดปรับลดค่าเช่า 30% โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการเช่าเหมาบริหารตลาดต้องปรับลดค่าเช่าให้ผู้เช่ารายย่อย 30% เป็นเวลา 2 เดือน

 

กลุ่มสัญญาผู้ประกอบการรายใหญ่ (พลาซ่า) ปรับลดค่าเช่า 30% โดยให้ผู้ประกอบการดังกล่าวต้องปรับลดค่าเช่าให้ผู้เช่ารายย่อย 30% เป็นเวลา 2 เดือนเช่นเดียวกัน และกลุ่มสัญญาเช่าที่ดินเพื่อสาธารณูปการ ปรับลดค่าเช่า 30% และ 50%

ผู้ว่าการ กคช.กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการช่วยเหลือลูกค้าดังกล่าว การเคหะแห่งชาติช่วยเหลือเฉพาะค่าเช่า/จัดประโยชน์เท่านั้น ไม่รวม ค่าน้ำ ค่าภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าดูแลชุมชน

ค่าปรับตามสัญญาจากการชำระค่าเช่าซื้อ/ค่าเช่าล่าช้าของงว ดที่ค้างชำระก่อนมีมาตรการ ซึ่งต้องชำระตามเงื่อนไขสัญญาปกติต่อไป นอกจากนี้ ผู้เช่าที่มีหนี้ค้างชำระและไม่มีหนี้ค้างชำระ สามารถได้สิทธิตามที่มาตรการกำหนด

ทั้งนี้ กลุ่มผู้เช่ารายย่อย (เช่าเหมา) ที่ทำสัญญาเช่าอาคารและอาคารพร้อมที่ดินกับการเคหะแห่งชาติโดยตรง จะต้องลงทะเบียนทำสัญญาผ่านระบบ Line เพื่อชุมชน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

สำหรับกลุ่มผู้เช่ารายย่อย (เดิม) จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.nha.co.th และระบบ Line ID : @nhathailand เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งลูกค้าทั้งสองกลุ่มจะได้รับส่วนลดตามมาตรการที่กำหนดตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม-31 ธันวาคม 2564

ส่วนกลุ่มผู้เช่าจัดประโยชน์ ลูกค้าที่เป็นคู่สัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติ จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.nha.co.th และระบบ Line ID : @nhathailand หรือกรอกแบบฟอร์มที่กำหนด ภายใน 30 กันยายน 2564 พร้อมเอกสารที่การเคหะแห่งชาติกำหนด ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาสัญญาเช่า และแบบฟอร์มการลงทะเบียนรับสิทธิ

อย่างไรก็ตาม กคช.ลดค่าเช่าสูงสุด 50% นาน 5 เดือน ช่วยผู้อยู่อาศัย ลงทะเบียนรับสิทธิ 30 ก.ย.นี้