ให้ 5 ล้านสิทธิ คนละครึ่งเฟส 2 ลงทะเบียน16 ธ.ค. นี้

เรียกได้ว่า คนไทยทั้งประเทศ และ ชาวอินเตอร์เน็ต ต่างติดตาม และต้องบอกว่า เฟส2 นี้ห้ามพลาด ล่าสุด 4 ธ.ค.63 – นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่งระยะที่ 2 (เฟส2) ว่า ทางกระทรวงการคลังจะนำเสนอรายละเอียดของโครงการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรับมนตรี (ครม.) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ส่วนวันที่เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 2 คือ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทั้งสิทธิลงทะเบียนใหม่จำนวน 5 ล้านคน และสิทธิเพิ่มเติมจากที่คงเหลือเฟส 1 ที่ยังไม่ครบ 10 ล้านคน โดยรวมทั้ง 2 เฟสแล้วต้องมีจำนวนไม่เกิน 15 ล้านคน

ส่วนคนที่ลงทะเบียนและใช้สิทธิแล้วในเฟส 1 นั้นทางระบบจะเปิดให้เข้าไปยืนยัน เพื่อรับเงินอีก 500 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ในวันที่ 16 ธันวาคมเช่นกัน ซึ่งคนที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 2 และ เงิน 500 บาทที่ได้เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเฟส 1จะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564

นายอาคม กล่าวว่าโครงการคนละครึ่งถือว่าได้รับกระแสตอบรับที่ได้ นอกจากกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนแล้ว ยังเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมอีกด้วย ส่วนร้านค้าที่พฤติกรรมทุจ ริตนั้น ทางการกระทรวงการคลังมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ผิดปกติ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยให้สอดส่องดูแล เพื่อกำจัดร้านค้าที่เอาเปรียบ เพราะโครงการคนละครึ่ง เป็นโครงการที่มีเจตนาในการช่วยเหลือประชาชนและเพิ่มรายได้ให้ร้านค้า

นายอาคม กล่าวถึงการเรื่อง ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ โดยเฉพาะทางจังหวัดภาคเหนือของไทยนั้น เกิดจากการลักลอบเข้าประเทศตามบริเวณชายแดน ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุข และฝ่ายความมั่นคงของประเทศไทยนั้นดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มงวด ดังนั้นไม่กังวลเรื่องการระบาดของโควิด-19 รอบ 2 แต่อาจจะกระทบต่อคนในพื้นที่บ้างเล็กน้อย ซึ่งในช่วงนี้ประชาชนที่มีแผนการท่องเที่ยวในประเทศโดยเฉพาะภาคเหนือนั้น และมีผู้ใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยจำนวนมาก จึงขอให้มั่นใจกับสถานการณ์ได้ ไม่ต้องเลื่อนหรือยกเลิกแผนท่องเที่ยว เนื่องจากสามารท่องเที่ยวได้ตามปกติ แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยและให้ความร่วมมือในการคัดกรองเข้าสถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกัน