ไทยพาณิชย์ ปล่อยสินเชื่อ ให้กู้ 3 หมื่น ช่วยทุกครัวเรือน ผ่านง่าย ไม่ต้องค้ำ

สร้างความสะดวกสบายให้กับทุกโอกาสด้วยสินเชื่อเงินกู้ถูกกฎหมาย จากธนาคารไทยพาณิชย์ สถาบันการเงินชื่อดังระดับประเทศ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน เพียงแค่มีบัญชีฝากเงินสดกับธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมมอบวงเงิน 5 เท่าของรายได้ให้แก่ท่าน กู้สูงสุด 5 ล้านบาท อ่านรายละเอียดการสมัครสินเชื่อดังต่อไปนี้

มีวิธีการชำระเงินต่างๆ ที่สะดวก ให้เราดูรายละเอียดและวิธีการสมัคร ข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคล SPEEDY LOAN

  • สมัครง่ายไม่มีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน -หากอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ลูกค้าแจ้งมา -อนุมัติวงเงิน 20,000-5,000,000 บาท-เงินกู้ 20,000-30,000 บาท

ผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน -เงินกู้ 30,001-99,999 บาท ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน -เงินกู้ 100,000 – 5,000,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน

การเบิกจ่ายธนาคารเป็นการผ่อนชำระรายเดือนที่เท่ากันทุกเดือน

  • ผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือนและสูงสุด 72 เดือน สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อด่วน อนุมัติเร็ว – อนุมัติวงเงิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและไม่เกิน 5,000,000 บาท – ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 72 เดือน

สินเชื่อส่วนบุคคล อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ด่วน

  •  สินเชื่อด่วน แผนธรรมดา ผ่อนสบาย เพียง 2,700 บาท/เดือน คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุระหว่าง 20-60

2. มีรายได้ขั้นต่ำ – 15,000 บาท สำหรับพนักงานประจำที่รับสมัครเป็นพนักงาน – เจ้าของกิจการ 15,000 บาท

3.มีเบอร์ติดต่อ เอกสารการสมัคร – เฉพาะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองของทางราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวรัฐวิสาหกิจเท่านั้นที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

  •  สลิปเงินเดือนปัจจุบันหรือหนังสือรับรองเงินเดือนและสำเนาสลิปเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ) – สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบนำฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)
  •  สำเนาหน้าแรกของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการโอน สถานการณ์โดยรวม -อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร โดยจะได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 ถึง 30 กันยายน 2021 เท่านั้น
  •  ระยะเวลาชำระคืนขั้นต่ำคือ 12 เดือนและยาวนานที่สุดคือ 72 เดือน -มาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามระเบียบธนาคาร -ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ แต่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จำเป็นและไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
  •  กรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสินเชื่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ SCB