ไทยพาณิชย์ พร้อมเปย์ 2 ล้าน เพื่ออาชีพอิสระ ไม่ต้องหาคนค้ำ เน้นผ่อนนาน 130 งวด

ข่าวดีสำหรับพนักงาน Freelance และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่กำลังมองหาเงินทุนฉุกเฉิน หรือเงินทุนหมุนเวียน สินเชื่อส่วนบุคคล โดยธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศ เปิดโครงการสินเชื่อ your Loan ให้บริการวงเงินอนุมัติสูงสุด 2 ล้านบาท โดยท่านสามารถเลือกผ่อนชำระได้นานถึง 130 งวด

สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan  ธนาคารไทยพาณิชย์ มีสินเชื่อให้บริการสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ฟรีเเลนซ์

ข้อดีสินเชื่อ Your Loan

 • โดยเป็นสินเชื่อที่สมัครได้ง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • ผู้ขอสินเชื่อสามารถบอกความต้องการได้ว่าอยากผ่อนเท่าใด อยากชำระรายเดือนวันใด

 • รู้ผลอนุมัติเร็วไม่ต้องรอนาน
 • โดยมีวงเงินอนุมัติตั้งเเต่ 5,000 – 2,000,000 บาท

 • ผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 60 งวดสำหรับรายเดือน
 • 130 งวดสำหรับรายสองสัปดาห์ ชำระคืนธนาคารเป็นงวดรายเดือน หรือรายสองสัปดาห์

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. เอกสารประกอบการสมัครสำหรับพนักงานประจำ
 3. สลิปเงินเดือนปัจจุบัน (สำหรับพนักงานประจำ)

เอกสารประกอบการสมัครสำหรับเจ้าของกิจการเเละผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 1. เอกสารยืนยันรายได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 2. ใบเเจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (เต็มเดือน)
 3. หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้
 4. เอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 5. สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีจดทะเบียน)
 6. เอกสารที่ออกจากทางราชการเพื่อยืนยันการทำธุรกิจ (กรณีไม่ได้จดทะเบียน) เช่น สัญญาเช่า สัญญาจ้าง
 7. เอกสารการเสียภาษีป้าย -ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

รายละเอียด ธนาคารไทยพาณิชย์ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/loans/personal-loans/your-loan.html