ไทยพาณิชย์ ให้ยืม 20,000-5,000,000 ไม่ใช้หลักทรัพย์ หรือคนค้ำประกัน

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับสินเชื่อจากธนาคารต่างๆ เป็นอีกหนึ่งบริการทางการเงินที่ช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือ มีค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ก็สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ทันที โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ CV-19 ที่ทำให้ทุกคนต้องรักษาระยะห่างทางสังคม ทำให้เกิดผลกระทบในทุกส่วนของธุรกิจ

การที่ธนาคารต่างๆ หันมาให้ความสนใจการปล่อยสินเชื่อ และ มีวิธีการสมัครง่ายๆ ผ่านทางออนไลน์เป็นสิ่งที่หลายๆธนาคารให้ความสำคัญ เพราะนอกจากจะสะดวกในการสมัครใช้งาน ยังง่ายต่อการตรวจสอบ และป้องกันการไปพบปะผู้คนมากมายตามสถานที่ต่างๆ

วันนี้เราจึงมีสินเชื่อดีๆ มาแนะนำให้ทุกคนได้ตัดสินใจกัน สำหรับสินเชื่อบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ โดยเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน สมัครง่ายๆ ผ่านทางออนไลน์ อีกทั้งยังให้วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้เป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีทันที

จุดเด่นของสินเชื่อ Speed loan

 1. สมัครง่าย อนุมัติไว โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 2. วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 5,000,000 บาท
 3. 20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน 30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน 100,000 – 5,000,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน
 4. ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน
 5. คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 6. ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
 7. วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 5,000,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ

 1. ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 2. ผู้กู้ต้องมีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี
 3. ผู้กู้ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำของผู้สมัคร 15,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว) และ – 15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ
 4. ผู้กู้ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำของผู้สมัคร 15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ
 5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

วิธีสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล SPEEDY LOAN

ท่านผู้กู้ที่สนใจสมัครแค่ www.scb.co.th คลิกที่ลิงค์นี้

จากนั้นให้ท่านผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบ จากตัวอย่างด้านบน เมื่อกรอกครบแล้วกดคลิกที่ปุ่ม ถัดไป

ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลอีกครั้งหากถูกต้องให้ท่านไปคลิกที่ปุ่ม ส่ง ได้เลย

เพียงเท่านี้เป็นอันเสร็จสิ้น จากนั้นท่านแค่รอทางเจ้าหน้าที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ติดต่อกลับมาโดยเร็วที่สุด

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • เอกสารยืนยันตัวตน
 1. สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารยืนยันรายได้
 1. สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)
 2. สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)
 • บัญชีเงินฝาก
 1. สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า

อัตราดอกเบี้ย

*วิธีการคิดอัตราผ่อน 2,700 บาทต่อเดือน :กรณีวงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราผ่อน 2,700 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 72 เดือน คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 25% ต่อปี

เงื่อนไขรวม

 1. ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
 2. หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 3. ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการเว้นแต่มี ความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.scb.co.th สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777