ไทยเครดิตเปย์ให้ 5,000-200,000 ผ่านง่าย ไม่ต้องเช็กเครดิต อ่านเงื่อนไขเลย

ข่าวการเงินข่าวสินเชื่อดีๆนำมาฝากทุกท่านอีกครั้ง ด้วยโครงการสินเชื่อจากธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด มหาชน เปิดโอกาสช่วยเหลือพี่น้องคนไทย ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ประกอบการรายย่อย ได้ลืมตาอ้าปากเงินทุนหมุนเวียนง่ายๆ แบบไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันแต่อย่างใด แถมไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบให้วุ่นวาย อ่านรายละเอียดด้านล่างนี้

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินทุน วงเงินสูงสุด 200,000 บาท สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan)

ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทยเท่านั้น
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี
 • อายุผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี
 • วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น
 • ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
 • สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก
 • สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

ท่านผู้สนใจอ่านข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://www.tcrbank.com/