ไทยเครดิต พร้อมยื่นมือช่วยรายย่อย ให้วงเงินสูงสุด 200,000 บาท สมัครง่าย ไม่ต้องค้ำ

ข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจของตนเอง เมื่อไม่นานมานี้ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด มหาชน ได้เปิดโครงการสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต เพื่อช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งผู้ประกอบการรายย่อย โดยเน้นคุยง่ายผ่อนสบายได้เงินเร็ว วงเงินมากถึง 200,000 บาท ทั้งยังไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่อย่างใด เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบและลดการเป็นหนี้นอกระบบนั่นเอง

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินทุน

 1. วงเงินสูงสุด 200,000 บาท
 2. สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด เเต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี
 3. อัตราดอกเบี้ยเเบบลดต้นลดดอก
 4. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 5. สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทยเท่านั้น
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี
 • อายุผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี

 • วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น
 • ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน เเละสามารถตรวจสอบได้
 • สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารเเสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าเเรก
 • สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

วิธีกำรชำระ/ช่องทางการชำระ

 • ชำระเป็นจำนวนเงินเท่ากันๆเป็นรายงวด เเบบลดต้นลดดอก
 • ช่องทางการชำระผ่านสาขาของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย /ชำระผ่านเจ้าหน้าที่สินเชื่อนาโน/ไมโครเครดิต / ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือช่องทางอื่นๆ (มีค่าบริการ)

หมายเหตุ

รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เเละเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด