ไทยเครดิต สินเชื่อ แค่มีทอง ยืมได้ 200,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสำคัญ ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อดีๆ อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อให้ หลายๆท่านที่ประสบปัญหาด้านค่าใช่จ่ายต่างๆ หลังจากสถานการณ์รอบที่ 2ที่ผ่านมาไม่ว่าใครก็ได้รับ ความลำบากจาก cvd 19 กันทั่วหน้า

ทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัว และครอบ ครัว และธุรกิจหลายๆคนมีปัญหากันเยอะ เพราะว่า ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐหรือภาคเอกชน ก็ ได้รับผลกระทบกันหมด บางธุรกิจบางกิจการ ปิดตัวลง หรือ หยุดชั่วคราว หลาย ๆ มีทรัพย์สิน เช่นทองคำ ก็ต้องไปเข้าโรงจำนำ

ทั้งนี้ เพื่อหาวงเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่ง มูลค่าเดิมจะลดน้อยลงมาเยอะ และอัตราดอกเบี้ยที่แพง เมื่อเข้าโรงรับจำนำ  ตรงนี้ไม่ต้องกังวลใจ และสบายใจได้เลย เพราะว่าในส่วนของตรงนี้ดีกว่า แน่นอน ถ้าในส่วนของ ทางเลือกนั้นเป็นของ ธนาคาร ไทยเครดิต

ล่าสุด สำหรับสินเชื่อตัวให้ วางทองปุ๊บรับเงินปั๊บ  ตรงนี้ รับวงเงินสูงสุด 95 % ของทองคำ ณ เวลาที่ทำสัญญา ซึ่งอยู่ในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.9 ซึ่งต่ออายุ ได้สูงสุด 18 เดือน  ทั้ง สะดวก ทั้งปลอดภัย มั่นใจในมืออาชีพ

สินเชื่อทองแลกเงิน

1. วางทองปั๊บ…รับเงินปุ๊บ* เงินช็อต หมุนไม่ทัน เอาทองมาจำนำกับเรา ธนาคารไทยเครดิตร

2. สะดวก ทองปลอดภัย มั่นใจในมืออาชีพ

3. ให้มากว่า รับวงเงินสูงสุด 95% ของราคาทองคำ ** ณ วันที่ทำสัญญา

4. คุ้มค่ากว่า ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 0.9% ต่อเดือน*

5. สบายๆ ต่ออายุ 3 เดือน ผ่อนนานสูงสุด 18 เดือน

ลักษณะหลักประกัน

โดยที่สามารถนำทองคำแท่งหรือรูปพรรณที่มีความบริสุทธิ์เกิน 93.5% ขึ้นไป มาได้เลย

เงื่อนไขวงเงินสินเชื่อ

1. วงเงินสินเชื่อ 3,000 – 100,000 บาท  สัดส่วนการให้สินเชื่อต่อหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 95% ดอกเบี้ย 1.1% ต่อเดือน

3. วงเงินสินเชื่อ 100,001 – 200,000 บาท สัดส่วนการให้สินเชื่อต่อหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 90% ดอกเบี้ย 0.9% ต่อเดือน

คุณสมบัติผู้ยืม

1. ต้องมี  อายุ 20 – 70 ปี

2. ต้องไม่เป็นบุคคลที่พิทักษ์ทรัพย์

3. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ทำธุรกรรมผิดกฎหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ทำสัญญา

2. สำเนาบัญชีเงินฝากที่มีเงินเข้าย้อนหลัง 3 เดือน หรือสมุดบัญชีเงินฝาก ของผู้ทำสัญญา

ขั้นตอนการทำธุรกรรมสินเชื่อแบบผ่อนชำระ

1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

2. ตรวจสอบคุณภาพหลักประกันที่นำมาเป็นหลักประกัน

3. ดำเนินการพิจารณาตามข้อกำหนดของธนาคาร

4. แจ้งผลอนุมัติสินเชื่อ

5. ลงนามในสัญญา พร้อมรับเงินสด

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเป็นประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตลอดอายุสัญญา โดยคานวณดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก (Effective interest rate) ดังนี้

(1) อัตราดอกเบี้ย : MGR-5.75%ต่อปี (ปัจจุบัน 10.80%ต่อปี) ปัจจุบัน MGR = 16.55% ต่อปี

(2) จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน  วิธีการค านวณดอกเบี้ย = เงินต้น X อ้ตราดอกเบี้ยต่อปี / 365 X จ านวนวัน

หมายเหตุ :

* ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

** ต้องเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยของทองคำย้อนหลัง 100 วัน และใช้ค่าตัวใดตัวหนึ่งที่ต่ำกว่า

– ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อตามสถานภาพของผู้กู้ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

– อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 18% ต่อปี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคารฯ

– รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย สำนัคงานใหญ่ 123 ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 02 697 5454

หรือเว็ปไซต์ https://www.tcrbank.com/th