ไทยเครดิต เข้าใจรายย่อย ยืมเลย 200,000 ไว้หมุนเงิน ดอกต่ำ ไม่ต้องมีคนค้ำ คุยง่าย ได้เงินเร็ว

ข่าวสินเชื่อมาใหม่เพื่อทุกคนที่กำลังมองหาเงินทุนหมุนเวียนในปีใหม่ 2565 นี้ ขอแนะนำสินเชื่อจาก ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการสินเชื่อเงินทุนเพื่อพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อย มอบวงเงินสูงสุด 200,000 บาทสำหรับใช้หมุนเวียนและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินแก่ท่าน สามารถอ่านรายละเอียดได้จากการล่างนี้

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เข้าใจความต้องการเข้าถึงเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย เสนอสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 200,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้อย่างปลอดภัย

สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย

 1. วงเงินสูงสุด 200,000 บาท
 2. สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี
 3. อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 4. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 5. สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทยเท่านั้น
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี
 • อายุผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี
 • วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น
 • ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
 • สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
 5. เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)
 6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก
 7. สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

หมายเหตุ

รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

สามารถอ่านละเอียดสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ได้เพื่มเติมที่ https://www.tcrbank.com/th/