ไม่เอาไว้ มูลนิธิอุดรฯ สั่งปลดออก อาสาสมัคร ร่วมขบวนคาร์ม็อบไล่นายกฯ

กระแสข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้เมื่อจากกรณี หลายจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรม คาร์ม็อบ โดยมีเป้าหมายเพื่อขับไ ล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งหนึ่งในจังหวัดที่มีการทำกิจกรรม คือ อุดรธานี โดยมีกลุ่ม “อุดรพอกันที และกลุ่มคนเสื้อแดง ร่วมกันทำกิจกรรม โดยเคลื่อนขบวนรถกว่า 1 พันคัน จากหน้าศาลหลักเมือง ไปบริเวณรอบตัวเมืองอุดรธานี

สำหรับความคืบหน้ากรณีดังกล่ าวนั้น มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน มีคำสั่งเรื่องยกเลิกบัตรประจำตัวอาสาสมัคร และรหัสนามเรียกขานหนึ่งในอาสาสมัคร ที่เข้าร่วมงานคาร์ม็อบดังกล่ าว

โดยคำสั่งระบุว่า ตามที่มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานได้จัดทำบัตรประจำตัวให้อาสาสมัคร พร้อมออกรหัสนามเรียกขาน เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบเ หตุ อุบัติเห ตุต่างๆ อุทกภัย วาตภัย และผู้เจ็บป่ วยนั้น เนื่องจากได้กระทำความผิ ดไม่ปฏิบัติตามก ฎระเบียบของมูลนิธิฯ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิ

ทำให้มูลนิธิฯและชมรมกู้ภัยสว่างได้รับความเสียหาย คณะกรรมการฝ่ายบรรเทาสาธารณภั ย มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานพิจารณาแล้ว เห็นควรปลด ให้พ้นจากการเป็นอาสาสมัครมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน

โดยห้ามให้ใช้ นามเรียกขาน และให้งดใช้ตราสัญลักษณ์ต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานและชมรมกู้ภัยสว่าง

โดยเด็ดขาด และมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของอดีตอาสาสมัครคนนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป