่เตือนด่วนที่สุด กทม. เตรียมรับมือ เขื่อนเจ้าพระยาน้ำสูงขึ้น

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศกันต่างติดตามและต้องบอกว่า ช่วงนี้ในส่วนของบริมารณ น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงยีงไงก็ ระมัดระวังกันด้วย ล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งหนังสือประกาศเตือน กทม. ติดตาม – รับมือ สถานการณ์น้ำ แจ้งให้ ปชช.ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ได้ประเมิน และวิเคราะห์ปริมาณฝนตก ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากร คาดการณ์ปริมาณน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากแม่น้ำปิง จะทำให้มีน้ำไหลผ่านบริเวณอำเภอเมือง จ.นครสวรรค์ เพิ่มสูงสุดจากอัตรา 2,484 ลบ.ม./วินาที เป็น 3,000-3,100 ลบ.ม./วินาที ในวันที่ 22 ต.ค.64

โดยจะบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ด้วยการหน่วงน้ำและผันน้ำ เข้าคลองต่าง ๆ ด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท อยู่ในเกณฑ์ 2,700 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท้ายเขื่อน มีระดับน้ำเพิ่มสูงสุดขึ้นจากปัจจุบัน ประมาณ 0.20-0.40 เมตร และจะกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันที่ 23-30 ต.ค.64

 

จึงขอให้ กทม. ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ