1.1 ล้านชุดจากสวิส จังหวัดไหนได้บ้างเช็กเลย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศและชาวโซชียลต่างติดตามต้องบอกว่า ได้แน่นอน จะได้สะดวกในการตรวจ ที่สำคัญไม่ต้องออกบ้านไปเสี่ยงด้วย วันที่ 7 ส.ค.64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้จัดสรรและกระจายชุดตรวจ Antigen Test Kit ซึ่งรัฐบาลไทยได้รับจากสมาพันธรัฐสวิส จำนวน 1.1 ล้านชุด เพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมแล้ว

โดยกล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้กระจายชุดตรวจ ATK ซึ่งได้รับจากสมาพันธรัฐสวิส

ตามความจำเป็นเร่งด่วน อย่างทั่วถึง เป็นธรรม ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้จัดสรรไปยังจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ตามจำนวนผู้ติดและความเหมาะสม ดังนี้

 

– กรุงเทพมหานครจำนวน 200,000 ชุด

– นนทบุรี ปทุมธานี จังหวัดละ 75,000 ชุด

– อยุธยา สมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา จังหวัดละ 70,000 ชุด

– 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา จังหวัดละ 45,000 ชุด

 

– สำรองที่กระทรวงสาธารณสุขจำนวน 150,000 ชุด

ในการนี้ โฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับมอบจากสมาพันธรัฐสวิส และได้แจกจ่ายแล้วนี้ จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ไทยสามารถควบคุมจำกัดวงของการแพร่กระจายของ CV-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในส่วนของเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 102 เครื่อง ที่ได้รับมอบจากสมาพันธรัฐสวิส ในโอกาสเดียวกันนี้ จะได้แจกจ่ายตามความเหมาะสมต่อไป

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกระจาย ชุดตรวจ CV-19 Antigen Test Kit จำนวน 1.1 ล้านชุด ซึ่งได้รับบริจาคจากสวิส ไปยัง 13 จังหวัดสีแดงเข้ม สำรองที่ สธ. 150,000 ชุด