6 ขั้นตอน ลงทะเบียนกู้เงิน 10,000 จากธ.ก.ส. ไม่ใช้หลักทรัพย์ ไม่ต้องค้ำประกัน

เป็นอีกโครงการที่รัฐบาลสนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน สามารถขอกู้เงินเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพิ่มสภาพคล่องในธุรกิจ โดยธนาคาร เพื่อการเกษตร และ สหกรณ์ การเกษตร ธ.ก.ส. ได้เปิดให้มีการ ลงทะเบียน ขอสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ฉุกเฉิน จำนวน 10,000 บาท ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์คำ้ประกัน ยังครอบคลุมถึง บุคคลทั่วไป และกลุ่มเกษตรกรอีกด้วย

โดยมีการคิด อัตรา ดอกเบี้ย เพียง 0.1% ต่อ เดือน เท่านั้น หรือ เพียงแค่ เดือนละ 10 บาท โดยที่ ไม่จำเป็น ที่จะ ต้องใช้ หลัก ประกัน ใดๆเลย และ ที่ง่ายกว่านั้นคือ สามารถ ขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม 10,000 บาท ได้ทางโทรศัพย์ มือถือ อีกด้วย แค่ทำการ ลงทะเบียน ผ่านทางไลน์ ไม่จำเป็นต้องเดินทาง ไปที่ สาขา ของธนาคาร ให้เหนื่อย

 

รายละเอียด ของ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม 

 • ให้กู้ สูงสุด ไม่เกิน 10,000 บาท/ราย
 • คิด ดอกเบี้ย เพียง 0.1% ต่อเดือน หรือ เพียง 10 บาท ต่อเดือน
 • ไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์ ไม่ต้องค้ำ ประกัน
 • ไม่ต้องผ่อน ทั้ง ต้นเงิน/ดอกเบี้ย 6 เดือน เเรก
 • ผ่อน นาน ได้ถึง 2 ปี
 • ลงทะเบียน ผ่านทาง ไลน์

คุณสมบัติ ผู้ขอ สินเชื่อ 

 • เป็น เกษตรกร และ บุคคลใน ครอบครัว เกษตรกร
 • มีอายุ 20-70 ปี
 • เป็น ลูกค้าเดิมของธนาคาร
 • ถ้าเป็น ลูกค้าเดิม ของทาง ธนาคาร และเป็น บุคคล ภายในครอบครัว เกษตรกร จะไม่มีการ ตรวจสอบ เครดิต บูโร

ระยะ เวลา ในการ ผ่อน เงินคืน 

 • ระยะ เวลา ในการ ผ่อน ชำระ เงินคืน ธนาคาร 2 ปี 6 เดือน
 • 6 เดือนแรก ลูกค้าที่กู้ผ่าน จะยังไม่มีการชำระเงินคืนใด ๆ
 • หลังจากเดือนที่ 6 เป็นต้นไป ให้ชำระเงินคืน เป็นงวด ๆ ได้ 2 ปี

การชำระคืนเร็วกว่านั้น ก็สามารถทำได้ ดังนี้

 • ชำระ คืนเงิน 24 งวด งวดละ 429.17 บาท
 • ชำระ คืนเงิน 8 งวด งวดละ 1,287.50 บาท
 • ชำระ คืนเงิน 4 งวด งวดละ 2,575.00 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ ขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม

 • บัตร ประจำตัว ประชาชน ตัวจริง
 • เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ
 • สำเนา บัตร ประชาชน กรณี ไม่ได้ เป็น ลูกค้า ธ.ก.ส. หรือ ไม่มี บัญชี เงินฝาก ธ.ก.ส.

 

วิธี การ ลงทะเบียน 

(1.) กดค้นหา เพิ่มเพื่อน ที่ LINE ID @baacfamily

(2.) ทำการ เลือก เมนู CO V ID – 19 ลงทะเบียน รับความ ช่วยเหลือ

(3.) กรอก ข้อมูล รายละเอียด ตามที่เมนู กำหนด

(4.) รอรับ SMS เพื่อเตรียม หลักฐาน ทำสัญญา ดังนี้

 • บัตร ประชาชน ตัวจริง
 • เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ
 • สำเนา บัตร ประชาชน

(5.) จัดทำ สัญญา เงินกู้ เเละ เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง ทาง ธนาคาร จะเป็น ติดต่อนัด

(6.) หากสินเชื่ออนุมัติ ธนาคาร จะส่งข้อความ SMS เเจ้งการ โอน เงิน ไปกดเงินที่ตู้ ATM ได้เลย