SEasy Cash ยืมได้ 20,000 แค่มี แอพ shopee อนุมัติเร็ว ไม่ต้องค้ำ

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการสินเชื่อที่น่าสนใจหลังจากที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก เมื่อแอพพลิเคชั่น shopee จัดโครงการสินเชื่อ Shopee Easy Cash เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นที่มีความต้องการเงินด่วนพร้อมใช้ในภาวะเศรษฐกิจผันผวนแบบนี้ ทั้งยังให้วงเงินพร้อมใช้สูงถึง 20,000 บาทเลยทีเดียว

สำหรับช่วงนี้มีสินเชื่อเข้ามาให้ผู้คนได้เลือกกันอย่างหลากหลาย และสินเชื่อ Shopee Easy Cash ก็เป็นหนึ่งในสินเชื่อที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมาก เนื่องจากขั้นตอนการสมัครค่อนข้างง่าย รวดเร็ว เนื่องจากทำการสมัครหรือลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น Shoppee นั่นเอง

และหากท่านต้องการจะลงทะเบียนสินเชื่อShopee Easy Cashนี้แล้วละก็จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่สมัครง่ายและใช้เวลาในการลงทะเบียนไม่นาน หลายคนจึงให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และหากท่านต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ทีมงานก็มีข้อมูลดังนี้

SEasyCash เป็นสินเชื่อเงินสดที่ช่วยให้ลูกค้า Shopee สามารถเข้าถึงวงเงินสูงได้ภายในเวลาอันสั้น อีกทั้งยังไม่ต้องมีการขอห ลักประกันใดๆ เพื่อเพิ่มสิทธิในการเข้าถึงสิ นเชื่อให้มากขึ้น โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้มากสุดถึง 3 เดือน

 

เงื่อนไขการใช้งาน SEasyCash

1. มีบัญชีผู้ใช้ของ Shopee ที่ล งทะเบียนแล้ว

2. คุณมีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียนกับ SEasyCash (1 บัตรประชาชนต่อ 1 บัญชีเท่ านั้น)

3. อายุมากกว่ า 20 ปี

 

วิธีการสมัครใ ช้ SEasyCash

คุณสามารถเปิดใช้งาน SEasyCash ผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee เท่านั้น โดยผ่านขั้นตอนต่อไ ปนี้

1. ช่องทางการสมัคร SEasyCash สามารถทำได้ผ่าน 2 ช่องทางดั งนี้

หน้า “ฉัน” > แท็ป “SEasyCash” ไปที่หน้า Shopee Homepage > Homesquare Circle (บริการทางการเงิ น)

2. คลิก “สมัคร” เพื่อเริ่มเปิดใช้บริกา ร

3. ป้อน OTP > ดำเนินการต่อ (สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย SEasyCash โปรดอย่าให้รหัสยืนยัน (รหัส OTP) แก่บุคคลอื่ น)

4. กรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมอัปโหลดรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายของคุณพร้อมบัตรปร ะจำตัว

(คลิก ที่นี่ เพื่อดูวิธีการยืนยันตัวตนของ ShopeePay Wallet ด้วยละเอียด)

หากคุณได้ทำการยืนยันตัวตนกับ ShopeePay แล้ว สมัครข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เล ย

5. ให้ความยินยอมการแชร์ข้อมูลระห ว่าง ShopeePay กับ SeaMon ey

6. ให้ความยิมยอมการแชร์ข้อมูลระหว่าง Shopee และ S eaMoney

7. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลอ้างอิง รวมถึงข้อมูลส่วนตั วเพิ่มเติม

8. การสมัครของคุณได้อยู่ภายใต้การตรวจสอบเเล้ว และจะมีก ารส่งผลการสมัครผ่านทางแจ้งเตือนในแอปพลิเคชั่น

 

วิธีการขอสินเชื่อ SEasyCash

1. เมื่อได้รับการอนุมัติวงเงินแล้ว เลือก “สมัครขอสิ นเชื่อ”

2. กรอกจำนวนเงิน เลือกระยะเวลาที่ต้องการผ่อ นชำระ

3. สำหรับการขอสินเชื่อครั้งแรก เลือก “ลงนามสัญญา” ในสั ญญาเงินกู้

4. รับเงินสินเชื่อโอนเข้า ShopeePay Wallet ทั นที

จำนวนขั้นต่ำในการขอสินเชื่ อ

ขั้นต่ำในการขอสินเชื่อต่อครั้งคือ 1,000 บ าท

 

ระยะเวลาการกู้ยืม

ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 2 ถึง 3 เดื อน

 

เมื่อขอสินเชื่อเเล้ว สินเชื่อจะถูกโอนไปที่ไ หน

กระเป๋าเงิน ShopeePay

 

เงินจะโอนเข้ากระเป๋าเงิน ShopeePay เมื่อไ ร

ทันทีหลังจากที่ลูกค้าขอสินเชื่อสำเร็จแล้ ว

 

สามารถถอนเงินจากกระเป๋าเงิน ShopeePay ได้ผ่านช่องทางไหนได้บ้ างและได้กี่บาท?

1. ผ่านบัญชีที่ผูกไว้ใน Shopee – 50,000 บ าท

2. ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อใช้จ่าย (ShopeePay Giro) – 700,000 บ าท

 

กระบวนการเปิดใช้งาน SEasyCash ใช้เวลานานเท่ าไร?

ระบบจะใช้เวลาในการอนุมัติวงเงินไม่เกิน 1 วัน ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการส มัคร SEasyCash ให้โทรติดต่อ : 02-017-8399

 

ผลิตภัณฑ์นี้มีอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และค่ าปรับอะไรบ้าง

1. อัตราดอกเบี้ย: ไม่เกิน 25% ต่อปี (คิดอัตราดอกเบี้ยแบบล ดต้นลดดอก)

2. ค่าอากรแสตมป์: 0.05% ของวงเงินที่ได้รับอนุมั ติ

3. ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้: 100 บาท/ รอ บบัญชี

4. ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน: ไม่ มี

5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: ไม่ มี

 

ฉันสามารถชำระบิลของ SEasyCash ผ่านช่องทางใ ดได้บ้าง?

1. ชำระผ่าน ShopeePay Wallet ชำระผ่าน ยอดเงินใน ShopeePay Wallet ห รือ ชำระผ่าน บัญชีธนาคารเพื่อใช้จ่าย

2. ชำระผ่าน iBanking/mBank ing

3.ชำระผ่าน A T M

8. ช่องทางการติดต่อ

กรณีติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป สอบถามข้อมูลการใช้บริการ แจ้งปัญหาการใช้บริการ แจ้งเรื่องร้องเรีย นต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ Shopee Call Center 02-017-8399 กรณีประสบปัญหาก ารใช้บริการทางการเงิน สามารถปรึกษาหรือร้องเรียนต่อ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ได้ที่ สายด่วน 1213

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่

บริษัท ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด / Shopee Express (Thailand) Co., Ltd. 1788 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 28 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310.

โทร 020178399

หรือเว็ปไซต์ https://help.shopee.co.th/s/article/SEasyCash-FAQ

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น