UOB i-Cash มอบความสุข 1,500,000 ไว้ใช้ในครอบครัว

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังสำหรับใครที่กำลังมองหาสินเชื่อสำหรับมาใช้จ่ายหมุนเวียนในครอบครัว หรือ ธุรกิจ เพราะในช่วงนี้ ไม่ว่าใครก็ตาม ต่างก็ต้องการเงินก้อน หรือเงินทุนสำรองมาไว้สำหรับใช้จ่ายในอนาคต อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงทำให้หลายๆคนเริ่มปรับตัว

ทางรัฐบาล จึงได้มีมาตราการออกมาช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CV-19 อีกทั้งยังมีโครงการต่างๆ ที่ทางธนาคารให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการพักชำระ หรือการเพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระออกไป

วันนี้เราก็ได้มีสินเชื่อที่น่าสนใจจากธนาคาร UOB มาฝากให้ทุกคนได้ไว้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจกันกับสินเชื่อ UOB i-cash เป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินสูงสุดถึง 1,500,000 บาท อนุมัติภายใน 3 วัน ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน และถ้าหากเปลี่ยนใจสามารถยกเลิกวงเงินได้ภายใน 7 วัน

รายละเอียดของสินเชื่อ UOB i-Cash

1. อนุมัติวงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท

2. ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน

3. คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

4. เลือกระยะเวลาชำระคืน 12 – 60 เดือน

5. อนุมัติภายใน 3 วัน

6. ยกเลิกวงเงินได้ ภายใน 7 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี i-Cash

สัญชาติ ไทย

อายุผู้สมัคร 20 – 60 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน)

รายได้

  1. พนักงานประจำ 15,000 บาทขึ้นไป
  2. เจ้าของกิจการ 20,000 บาทขึ้นไป

อายุงาน

  1. 1 ปีขึ้นไป (ต้องผ่านการทดลองงาน) กรณีเปลี่ยนที่ทำงาน นับอายุงานต่อเนื่องได้ ในสายธุรกิจเดียวกัน
  2. เจ้าของกิจการ 3 ปี

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ พนักงานประจำ

1. ใบสมัคร

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. เอกสารแสดงรายได้

4. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ เจ้าของกิจการ

1. ใบสมัคร

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาใบจดทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

5. สำเนาบัญชีธนาคาร(บัญชีส่วนตัว) ย้อนหลัง 6 เดือน

6. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ

1. อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2564 เท่านั้น

2. พิเศษ ดอกเบี้ย 9.99% 2 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

3. (ดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นไปตามตารางดอกเบี้ยด้านล่าง)

หมายเหตุ

*อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับอาจเปลี่ยนแปลงตามเงินเดือนและอาชีพของผู้สมัคร

ค่าใช้จ่ายดำเนินการต่างๆ

  1. ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ : ไม่มี
  2. ค่าอากรแสตมป์ : 0.05% ของวงเงินอนุมัติ
  3. ค่าธรรมเนียมชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (หากชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนกำหนด ในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ระบุในสัญญา) : ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยสูงสุด กับอัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้ได้รับอนุมัติ คูณยอดคงค้างชำระทั้งจำนวน คูณจำนวนวันตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จนถึงวันปิดบัญชีหาร 365
  4. ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้ : 100 บาท/รอบบัญชีสำหรับการค้างชำระทุกงวด

หมายเหตุ :

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ซึ่งธนาคารกำหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.uob.co.th หรือติดต่อ Call Center i-Cash Hotline 1420